iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
TİCARET SİCİLİ İLÂNLARININ ÖZELLİKLERİ
Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
13 / Eylül / 2018

TİCARET SİCİLİ İLÂNLARININ ÖZELLİKLERİ

Ticaret Sicilinde tescil edilen ve Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından ilanına karar verilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen hususların özellikleri bulunmaktadır.

Açıklık:

Türk Ticaret Kanunu’nun Açıklık başlıklı 35. Maddesine göre;

-          Tescil işleminin dayanakları olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve ilanları içeren gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaraları yazılarak sicil müdürlüğünce saklanır.

-          Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilir. Bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge de istenebilir.

-          Tescil edilen hususlar, Türk Ticaret Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu’nun 26. maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan olunur.

-          İlan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır.

Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi

Türk Ticaret Kanunu’nun Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi başlıklı 36. Maddesine göre;

-          Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği; ilanın tamamı aynı nüshada yayımlanmamış ise, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçlarını doğurur. Bu günler, tescilin ilanı tarihinden itibaren işlemeye başlayacak olan sürelere de başlangıç olur.

-          Bir hususun tescil ile beraber derhâl üçüncü kişiler hakkında sonuç doğuracağına veya sürelerin derhâl işleyeceğine ilişkin özel hükümler saklıdır.

-          Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez.

-          Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı zorunlu iken ilan olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.

 

Görünüşe Güven

Türk Ticaret Kanunu’nun Görünüşe Güven başlıklı 37. Maddesine göre;

Tescil kaydı ile ilan edilen durum arasında aykırılık bulunması hâlinde, tescil edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ispat edilmediği sürece, üçüncü kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunur.

Sorumluluk

Türk Ticaret Kanunu’nun Sorumluluk başlıklı 38. Maddesine göre;

-          Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, idari para cezasıyla cezalandırılır.  Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat hakları saklıdır.

-          Kayıtların Türk Ticaret Kanunu’nun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uymadığını öğrendikleri hâlde düzeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir hususun değişmesi, sona ermesi veya kaldırılması dolayısıyla, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini istemeye ya da yeniden tescili gereken bir hususu tescil ettirmeye zorunlu olup da bunu yapmayanlar, bu kusurları nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları zararları tazmin ile yükümlüdürler.

 

Bu yazı 07.08.2018 tarihinde Dünya Gazetesinde yayımlanmıştır.

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı