iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Kâr payı avansı dağıtımı tebliğinde değişiklik
Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
04 / Eylül / 2018

 

09.08.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ”in amacı , şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ, Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsamaktadır.

Değişiklik 3 maddede yapılmıştır.

1. Şirket genel kurulunca alınacak kararın içeriği başlıklı 6. Maddesinde şirket genel kurulunca alınacak kararda, zararın mahsubunda genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle kullanılacağı belirtiliyor iken genel kanuni yedek akçeleri ifadesi kaldırılmıştır.

2. Dağıtılacak kâr payı avansı tutarı ve hesaplanması başlıklı 7. Madde; Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan ifadesi “varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen” diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez.” Şeklini almıştır.

3. Kâr payı avansı ödemeleri başlıklı 8. Maddenin;

3.1. 1. Fıkrasındaki, Kâr payı avansı, dağıtım tarihleri itibarıyla ortaklara payları oranında ifadesi “sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde ikinci fıkra hükümleri dikkate alınarak” ödenir. Şeklinde değiştirilmiştir.

3.2. 2. Fıkrasındaki, Kâr payı avansı, kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ifadesi “alınarak” ödenir. Olarak değiştirilmiştir.

3.3. 2. Fıkrasındaki, İntifa senedi sahiplerine, ortak olmayan yönetim organı üyelerine ve ortaklar dışında kâra katılan ifadesi“ortaklıkları nedeniyle dağıtılacak kâr payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine ve sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen” diğer kimselere kâr payı avansı ödenemez. Şeklinde değiştirilmiştir.

01.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ekinde “Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo”nun yeni hali bulunmaktadır.

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı