iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Helal Akreditasyon Kurunu kuruldu
Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
12 / Ocak / 2018

Helal Akreditasyon Kurunu kuruldu

18.11.2017 Tarih ve 30244 sayılı Resmi Gazete’de 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Kanunun genel gerekçesinde;

Dünyada yaşayan yaklaşık 1,8 milyar Müslüman nüfusun helal ürün ve belgelendirilmesine ilişkin ilgi ve talebinin giderek arttığını, Helal kavramı en başta yalnızca gıda ürünleri ile ilişkilendirilirken günümüzde gıdanın yanı sıra tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik ve hizmetler gibi sektörel olarak çok geniş alana hitap ettiğini,

Rakamlara göre, günümüz itibariyle Müslümanların gıda ürünleri harcamalarının 1.17 trilyon ABD Dolarına karşılık geldiğini,

Helal Belgesine sahip gıda ürünleri pazarının ise, 415 Milyar ABD Doları seviyesinde olduğunu,

Gıda, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik gibi ürünler ile turizm ve seyahat gibi hizmet sektörlerinin yer aldığı ürün ve hizmetler için Müslümanların yaptığı harcamanın 1.9 trilyon ABD Dolarını bulduğunu,

Diğer taraftan ürün ve hizmetlere finans sektörünün eklenmesiyle küresel bazda 3.9 trilyon ABD Dolarlık bir büyüklüğe ulaşıldığını,

Helal kavramının, ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada “sağlıklı, hijyenik ve kaliteli” olma özelliklerini içermesi bu alandaki farkındalığın artarak devam edeceğinin göstergesi olduğunu,

Bununla birlikte, helal belgelendirmesi alanında Müslüman ülkeler arasında ortak bir dilin oluşturulmadığının görüldüğünü,

Ülkemizin bu İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında merkezi İstanbul’da bulunan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün olduğunu, Dünya genelinde yaygın helal ürün standartlarının ve bu alanda devletlerarası akreditasyona dayanan güvenilir bir belgelendirme sisteminin tesisine yönelik çalışmaların İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirildiğini,

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü bünyesinde ortak bir helal akreditasyon ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalarda mesafe alınmasına karşın İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün akreditasyon sisteminin henüz işlevsel hale getirilemediğini, bu hususta yaşanan en büyük sorunun Türk Akreditasyon Kurumu’nun çeşitli gerekçelerle ülkemizde helal akreditasyon işlemlerini gerçekleştirememesi olduğunu,

Bu alanda yaşanan gecikmelerin alternatif oluşumların her geçen gün zemin kazanmasına ve ülkemizin bu alandaki etkinliğinin azalmasına neden olduğunu,

Bu nedenlerden dolayı, ülkemizde helal akreditasyon konusunda faaliyette bulunmak, gerek İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü, gerekse diğer uluslar arası platformlarda helal akreditasyon konusunda ülkemizi temsil etmek ve yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere ülkemizde müstakil bir akreditasyon kurumunun kanunla kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle söz konusu kanun tasarısının hazırlandığı,

Açıklanmaktadır.

Kanun’un amacı: helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) kurulması olarak belirtilmektedir.

Helal Akreditasyon Kurumu, Kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip özel bütçeli bir kurumdur.

Kurum, kanununda hüküm bulunmayan hâllerde özel hukuk hükümlerine tabi bulunmaktadır.

Kurum görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. Kurum tarafından bu kanun kapsamında yapılacak işlemler 492 sayılı Harçlar Kanununda yer alan harçlardan, düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

Helal Akreditasyon Kurumu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

Ülkemizde ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunmak, helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirlemek ve bunları uygulamak.

Faaliyet alanı kapsamında , uluslar arası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, bunlara üye olmak, yönetimlerinde görev almak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet vermek, ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmalarını imzalamak, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, işbirliğinde bulunmak.

Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri gerçekleştirmek, helal akreditasyonun önemini arttırıcı faaliyetler yapmak veya yaptırmak, ulusal ve uluslar arası kongre, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek.

Kurum Organları , Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır.

Kurum Hizmet Birimleri ise şunlardır: Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı, Uluslar arası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

Kurumun gelirleri şunlardır,

Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

Akredite kuruluşlardan alınacak yıllık akreditasyon kullanım ücreti,

Yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretler,

Kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü yardım, bağış ve sair gelirler.

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı