iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN HİSSESİNİ DEVİR ETMESİ İLE ÜYELİKTEN AYRILMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ.
Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
04 / Ekim / 2017

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN HİSSESİNİ DEVİR ETMESİ İLE ÜYELİKTEN AYRILMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ.

 

            Türk Ticaret Kanunu’nun Üyelerin sayısı ve nitelikleri başlıklı 359. Maddenin 1. Fıkrası  “Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.  ” Hükmünü taşımaktadır. Söz konusu fıkranın gerekçesinde ise  Bu madde ile, yönetim kurulu üyelerinin ayrıca, pay sahibi olmalarına ilişkin 6762 sayılı Kanunda öngörülmüş bulunan (gereksiz) zorunluluk kaldırılmıştır. Böylece hem az ortaklı anonim şirketlerde çok üyeli yönetim kurulu oluşturulmasına olanak tanınmış, hem de yapay hile-i şer’iye olan çözümlere başvurulmadan, uzman ve profesyonel yönetim kurullarının kurulabilmesinin yolu açılmıştır.” Açıklaması yapılmıştır.

            Borçlar Kanunu’nun vekalet sözleşmesinin sona erdirilmesi ile ilgili “tek taraflı sona erdirme” başlıklı 512. Maddesi “Vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. “ Hükmünü taşımaktadır.

            Yukarıda belirttiğimiz Türk Ticaret Kanunu’nun 359/1 maddesi ile Borçlar Kanunu’nun 521. Maddesini bir arada düşündüğümüzde,

-          Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

-          Yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olma zorunluluğunun bulunmamasından dolayı, pay sahibi olan bir yönetim kurulu üyesinin paylarını devir etmesinden sonra yönetim kurulu üyeliğinin devam etmesinde yasal bir sakınca bulunmamaktadır.

-          Pay sahibi olan yönetim kurulu üyesinin paylarını devir etmesinden sonra ancak yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi durumunda yönetim kurulu üyeliği sona erecektir.   Diğer bir anlatımla bir yönetim kurulu üyesinin paylarını devir etmesi yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması sonucunu doğurmamaktadır.

 

 

 

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı