iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
ÖDENMEMİŞ SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER YAZILAMAYACAĞI
Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
24 / Aralık / 2016

Ödenmemiş sigorta primlerinin gider yazılamayacağı

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Primlerin Ödenmesi başlıklı 88. maddesine göre "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma öder." hükmünü taşımaktadır.

Aynı maddenin ilerleyen fıkralarında da "Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. " ifadeleri bulunmaktadır.

Buna göre gerek işçiden kesilen işçi hissesi ve gerekse işveren payının kuruma ödenmemesi durumunda gider olarak yazılmasına olanak bulunmamaktadır.

Bu konuda 174 Seri No lu Gelir Vergisi Genel tebliğinde açıklamalar bulunmaktadır.

SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır. Diğer bir anlatımla süresi içinde ödenmemiş olmasından dolayı gider yazılamamış sigorta primlerinin sonraki senelerde ödenmesi durumunda ödendiği tarihte gider yazılmasına olanak bulunmaktadır.

Ancak, bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğınden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir. 

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı