iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI
Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
01 / Kasım / 2016

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI


Genel Kurul Toplantısı
TTK Md: 418
Toplantı : Toplantı nisabı : 1/4
1. Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır.
2. Toplantı : Nisap aranmaz
Karar Nisabı : Toplantıda bulunanların çoğunluğu

Esas sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili genel kurul toplantısı
TTK Md: 421/1
1. Toplantı : Toplantı nisabı : ½
Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde.
2. Toplantı : 1/3
Karar Nisabı : Toplantıda bulunanların çoğunluğu

Tasfiye halinde genel kurul toplantısı
TTK Md:546/3
1. Toplantı : Toplantı nisabı : 1/4
2. Toplantı : Nisap aranmaz
Karar Nisabı : Toplantıda bulunanların çoğunluğu

Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar 
TTK Md: 421/f.2
Toplantı nisabı : Oybirliği
Karar Nisabı : Oybirliği

Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar 
TTK Md: 421/f.2
Toplantı nisabı : Oybirliği
Karar Nisabı : Oybirliği

Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi ile ilgili genel kurul toplantısı
TTK Md: 421/f.3
Toplantı nisabı : Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla.
Karar nisabı : Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

İmtiyazlı pay sahibi oluşturulması ile ilgili genel kurul toplantısı 
TTK Md: 421/f.3
Toplantı nisabı : Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla.
Karar nisabı : Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Nama yazılı payların devirlerinin yasaklanması ile ilgili genel kurul toplantısı
TTK Md: 421/f.3
Toplantı nisabı : Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla.
Karar nisabı : Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Sermayenin azaltılması ile ilgili genel kurul toplantısı 
TTK Md: 421/f.3
Toplantı nisabı : Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla.
Karar nisabı : Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Şirketin fesih ve tasfiyesi ile ilgili genel kurul toplantısı
TTK Md: 529/f.1/d
Toplantı nisabı : Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla.
Karar nisabı : Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Tasfiyeden dönelmesi ile ilgili genel kurul toplantısı
TTK Md: 548/f.1
Toplantı nisabı : Sermayenin en az %60’ını oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla.
Karar nisabı : Sermayenin en az %60’ını oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Birleşme kararı ile ilgili genel kurul toplantısı 
TTK Md: 151/f.1/a
Toplantı nisabı : Genel kurul toplantısında esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir
Karar nisabı : Genel kurul toplantısında mevcut oyların ¾’ü ile karar verilmesi gerekmektedir.

Bölünme Sözleşmesi veya bölünme planının onanması ile ilgili genel kurul toplantısı
TTK Md: 173/f.2
Toplantı nisabı : Genel kurul toplantısında esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir
Karar nisabı : Genel kurul toplantısında mevcut oyların ¾’ü ile karar verilmesi gerekmektedir.

Tür değiştirme ile ilgili genel kurul toplantısı
TTK Md: 189/f.1/a
Toplantı nisabı : (Türk Ticaret Kanunun 421. maddesinin 5. fırkasının (b) bendi hükmü saklı olmak şartıyla.) Esas veya çıkarılmış sermayenin 2/3 
Karar nisabı : Genel kurul toplantısında mevcut oyların 2/3’ü (Not : Anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi halinde, ek ödeme veya kişisel edim doğacaksa, kararların tüm ortakların katılımı ile alınması gerekmektedir)

Anonim şirketin kooperatife dönüşmesi ile ilgili genel kurul toplantısı 
TTK Md: 189/f.1/b
Toplantı nisabı : Tüm ortakların katılımı ile
Karar nisabı : Tüm ortakların kabul etmesi gerekmektedir.

PAY SENETLERİ MENKUL KIYMET BORSALARINDA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERDE

Sermayesinin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili genel kurul toplantıları
TTK Md: 421/5
Toplantı : Toplantı nisabı : ¼ (Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmemiş olması durumunda.)
Toplantı : Nisap aranmaz
Karar Nisabı : Toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alınması gerekmektedir


Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin genel kurul toplantısı
TTK Md: 421/5
Toplantı : Toplantı nisabı : ¼ (Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmemiş olması durumunda.)
Toplantı : Nisap aranmaz
Karar Nisabı : Toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alınması gerekmektedir

 

 

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı