iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
ÖNEMLİ OLAN PROFESYONEL İNSAN OLABİLMEK
Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
05 / Mayıs / 2016

ÖNEMLİ OLAN PROFESYONEL İNSAN OLABİLMEK

Profesyonellik genellikle, meslek sahibi bir kişinin çalışma hayatında, uzmanlaştığı mesleğini bir bedel karşılığında uygularken gösterdiği davranışlar olarak kabul edilmektedir. Türk Dil Kurumu Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse), amatör karşıtı, Ustalaşmış, uzmanlaşmış” olarak açıklamaktadır.

Profesyonellik iş yapan herkesin benimsemesi gereken bir düşünce ve davranış biçimidir.[1]

Profesyonelliği bir düşünce ve davranış biçimi olarak kabul ettiğimize göre, insanlar bütün olaylar karşısında profesyonelce düşünmeli ve ona göre davranışlarını biçimlendirmelidirler.

Profesyonel insan, neden, niçin, nasıl sorularına cevap arayan insandır. Bu sebeple Profesyonel düşünen insan olaylara ön yargılı bakmaz. Bu soruları soran insan öz eleştiri yapıyor demektir. Profesyonel düşünebilen insan sorunlara çözüm arayışı içinde olan insandır. Buna karşın profesyonel düşünemeyen, yani hayata amatörce bakan insanlar, günü kurtarmak, sorunların etrafında dolanarak sonuca varmayı istemeyen insandır. Bu sebeple profesyonel düşünce ve davranış insanların temel özellikleri olmalıdır.

Bir profesyonel için, ihtiyaç ötesine geçen para mesleğini geliştirmenin aracıdır. (…) Profesyonel para kazanır, hatta çok para kazanabilir ama para için çalışmaz. Meslek sahibi insanın birinci motivasyonu mesleğini serbestçe yapabilmesi, ikincisi de mesleğinde hep daha iyiyi yapma şansının olmasıdır. Ancak, tabii ki profesyonel geçimini mesleğinden temin eder.[2]

Bülent Korkmaz, profesyonel bir futbolcu idi, 17 Mayıs 2000'de, Kopenhag Parken Stadı’nda Galatasaray'ın UEFA Kupası’nı kazandığı final maçında omzundan sakatlanmasına rağmen sargılı koluyla formayı giymeye devam etmiş ve o yılki kupanın simgesi olmuştur. [3]

Bülent Korkmaz’ın avının üzerine atlayacak bir aslan gibi saha kenarındaki hareketlerini hatırlıyorum. İşte size profesyonel bir davranış, her ne şart altında olursa olsun işini başarma azminde olan bir insan.

Uzun senelerdir aile şirketlerinin kurumsallaşabilmeleri için profesyonel kişilerle çalışmaları gerektiği üzerine yazıyorum. Çünkü profesyonel çalışanlar, başarılı olmak zorundadır. Bu sebeple azimlidir, çalışkandır. Zaman sınırlaması yoktur. Duygularını ve kendini kontrol etmeyi bilir.

 Bir şirkette en tepedeki yöneticiden, çaycıya kadar herkes profesyonel olmak zorundadır. Ve şirket sahipleri bunu yaratmak zorundadır.

Seneler önce ziyarete gittiğim bir şirkette çay getiren hanımefendi, çay bardağını bana verdikten sonra iki şekerden bir tanesini iade etmiştim. İki - üç ay sonra tekrar ziyarete gittiğimde, aynı çay getiren hanımefendi, çay bardağını bana verirken iki şekerden birisini geri aldı. Büyük bir şaşkınlık içinde, “Hatırladınız” dedim. Gülümseyerek odadan ayrıldı. Naylon terliklerini sürerek giderken ardından baka kaldım.  Bugün ne zaman o şirketin önünden geçsem, “o çaycı hanımefendi beni tanır mı?” acaba diye düşünüyorum.  Eğer halâ orada çalışıyor ise, muhakkak tanıyacaktır. Çünkü o iyi bir profesyonel.

Bütün çalışanların profesyonel olma zorunluluğu vardır. O zaman başarı gelecektir, “bugün git, yarın gel” alışkanlığı, “bu kadar paraya bu çalışılır” düsturu profesyonel insanda yoktur.

Profesyonellik Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını da yansımıştır, işte birkaç tanesi;

Davacı banka anonim şirket statüsünde bir kamu bankasıdır. Ticaret ve banka hukuku kurallarına göre yönetilmekte olup, banka yöneticilerinin tedbirli, basiretli ve öngörülü bir tacir gibi hareket etme zorunluluğu vardır. Çünkü bu kişiler profesyonel  banka yöneticisi olup, banka varlıkları değerlendirilirken görevleri ve konumları gereği ülke ekonomisinin yapısını iyi bilmesi, özenli ve öngörülü olarak normalin üstünde bilgi ve beceri göstermesi, en az risk taşıyan veya riski bulunmayan işlemler yapması gereklidir. Buna karşın ekonomi kuralları ve risk faktörleri göz ardı edilerek daha yüksek faiz getirisi elde etmek amacıyla dahi olsa tecrübesiz ve riskli bankalara depo hesabı olarak adlandırılan hesaplar açılması ve uzun süre faizinin tahsil edilip anaparanın istenmemesi süreci birlikte değerlendirildiğinde banka yöneticilerinin özenli davranmadığı görülmektedir. [4]

Hükümet, köy korucularının suç işlemelerine karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmasına karşın, bir devletten onun adına hareket eden herkesin eylemlerini denetlemesini beklemenin olanaksız olduğu kanısındadır. Mevcut davada, terörle mücadele için görevlendirilen ve kapsamlı profesyonel eğitimleri olmayan şüphelilerin suç işlemeyeceğine dair bir teminat bulunmamaktadır.[5]

Davacının asli görevlerinden olan eğitim semineri vermek görevini önce yapmayacağını bildirmesi, işverenin ihtar niteliğindeki yazısından sonra bu semineri vermeye itiraz etmemesine rağmen seminer için duyuru yapılan tarihten iki gün önce aldığı raporu, seminerden önceki tarihte işverene ve ilgililere bildirerek tedbir alınmasını sağlaması gerekirken, seminerin yapılması gereken gün geçtikten sonra işvereni bilgilendirmesi ve bu konularla ilgili savunması istendiğinde, savunma yerine raporunu yeniden ibraz etmek ile yetinmesi; Profesyonellik,  çağdaş çalışma ilkeleri ve prensipleri ile bağdaşmaz.[6]

Çalışma şartlarına bakılmaksızın tüm sağlık personeli muayene ve tedavi etmeleri istenen insanlara bakmak temel göreviyle yükümlüdür. Profesyonel bağımsızlıklarından sözleşmeye dayalı ya da diğer düşüncelerle taviz vermemeleri ve raporlarında kötü muameleye dair tüm kanıtları açıkça belirterek tarafsız delil sunmaları gerekir (bkz. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne sunulan 9 Ağustos 1999 tarihli İşkence ya da Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezalandırmanın Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelenmesi Rehberi, “İstanbul Protokolü”).[7]

Profesyonellik derken sadece iş yaşamında olması gereken davranışlardan söz etmiyoruz. İnsan bütün davranışlarıyla profesyonel olmak zorundadır.

İnsanların, sadece çalışma hayatlarında değil, insan ilişkilerinde,  sosyal hayatlarında ve özellikle evlilik yaşamlarında profesyonelce davranmaları şart. Yani sözün kısası çocuk olmayı bırakmak gerekiyor. Çocuk gibi davranmak ancak amatörlerin işidir. Küçük hesaplar, dedikodular, başkalarından yararlanmak, ancak hayatı amatörce yaşayan asalakların işidir. Profesyonel insan olaylara gerçeklik gözlüğü ile bakar. 

Ne yazık ki toplumumuzda bu şekilde amatörce yaşayanlar, yani hata yapanlar, etrafı ve toplum tarafından uyarılmıyorlar. Onlara ”sen hatalısın” denmiyor.  Hatta çoğu zaman destekleniyorlar. Onlar desteklendikçe daha da amatörleşiyorlar, bütün davranışlarında ve yaşantılarında bu amatörlüğü sergiliyorlar. Sözün kısası onları bizler yani toplum yaratıyoruz.

Profesyonel insan sorunların üzerine gider; profesyonel olmayan insan ise sorunların etrafında dolaşır ve sonuca hiçbir zaman varamaz. Sonuca varmayı istemez. [8] Profesyonel insan gerek iş hayatında ve gerekse özel hayatında karışıklıkları ve sorunları çözmek için vardır. Amatörler ise, olayları hiçbir sonuca ulaştırmamak için çaba gösterirler. Sorunları ortada bırakırlar. Sorumluluk almak istemezler. Korkaktırlar. Böyle insanlara toplumumuzda kokmaz – bulaşmaz denir. Güvenilmezler.

Bir profesyonel gibi yaşamaya karar verdiğiniz andan itibaren, hayatınızda bunu bir alışkanlık haline dönüştürmeniz gerekiyor. Bunun için de her gün arka arkaya o alışkanlık oturana kadar belli bir disiplin ve kararlılık gerekiyor. Böylece karşınıza yol boyunca zorluklar çıktığında bir amatör gibi vazgeçmek yerine, yolunuza bir profesyonel gibi devam etmeyi seçebilirsiniz.

Kendi hayatınıza baktığınızda alışkanlıklarınızın nasıl olduğunu görüyorsunuz? Yapmanız gereken tek şey profesyonel alışkanlıkları üretmektir. Amatörlerin, amatörce alışkanlıkları olur, profesyonellerin ise profesyonelce.[9]

Profesyonellik, hayatın her anında, her yerde, her zaman ve sürekli düşünülmesi ve istenilmesi gerekli bir ön şart olmalıdır.[10]

Profesyonel insan, yaşadığı hayatı olduğu gibi kabul etmeyen, bilgi odaklı ve gelişime açık kimsedir. Kader kuramı diye bir kavram varsa onu değiştirmek aslında herkese bahşedilen bir yetenektir.[11]

Sonuç olarak; Profesyonel insan olmak çaba gerektirir, gerek iş hayatında ve gerekse özel hayatında profesyonel insan gibi davranmayan insan amatördür. Sosyal hayat zordur. Başarılı olmak çaba ister. Evinde, işyerinde ve sosyal hayatında başarılı olmak profesyonel insan olmaktan, profesyonel düşünmekten ve hayata profesyonelce bakmaktan geçer.

Toplumumuz profesyonel insan olmayı başarabilenler/becerebilenler sayesinde gelişecektir.

 [1]Ulaş Bıçakçı,  Yöntek Müşavirlik Ltd. Şti.  Profesyonel olmak: Nasıl bir Profesyonellik.  http://www.yontek.com/basin/eo10proolmak.htm   Erişim: 12.08.2015   S 11.32

[2] Profesyonel kime denir ? Ayhan Sürek İMC Danışmanlık. asurek.tripod.commak/25-4-99.htm  (Erişim : 16.08/.2015 S:21.33)

[3] https://tr.wikipedia.org/wiki/Bülent_Korkmaz, Erişim :  16.08.2015 s: 17.36

[4] Yargıtay Genel Kurulunun 11.12.2002 Tarih ve E: 2002/4-993, K: 2002/1052 sayılı kararı (Kaynak: Kazancı İçtihat Bankası)

[5] Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dairesinin 06.10.2009 tarih ve 30742/3 sayılı  Seyfettin Acar ve Diğerleri / Türkiye Davası (Kaynak Kazancı İçtihat Bankası)

[6] Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 03.03.2004 tarih ve E. 2004/1389, K. 2004/4190 sayılı kararı (Kaynak: Kazancı İçtihat Bankası)

[7] Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dairesinin 22.07.2008 tarih ve 30009/3 sayılı OSMAN KARADEMİR / TÜRKİYE DAVASI (Kaynak: Kazancı İçtihat Bankası)

[8] Ulaş Bıçakçı,  Yöntek Müşavirlik Ltd. Şti. Profesyonel olmak: Nasıl bir Profesyonellik. Başlıklı makaledeki “Profesyonelizm Şartnamesi” bölümünden esinlenilmiştir. http://www.yontek.com/basin/eo10proolmak.htm   Erişim: 12.08.2015   S 11.32

[9] Bir profesyonel gibi yaşamak. 10.09.2013 http://www.motivasyonzamani.com/profesyonel-yasamak/ Erişim: 12.08.2015 S: 11.51

[10] Profesyonel İnsan, Lale Güneşi, http://blog.milliyet.com.tr/profesyonel-insan/Blog/?BlogNo=259986 Erişim: 12.08.2015, S: 17.07

[11] Profesyonelliğin Hakkını Veren Bir İnsan Olmanın 11 Yolu, http://onedio.com/haber/profesyonel-insan-olmanin-yollari-534714 Erişim : 12.08.2015 S: 17.11

 

 

İşe ilk başta kendimize güvenerek başlamalıyız fakat bilgimize güvenmeyerek yola devam etmeliyiz. Çünkü profesyonel değiliz ve her zaman bir noktada bilgimiz yetmeyecek bunun için de amatörce düşünüp mevcut bilgilerle durumu idare etmek yerine zaman çizelgemizde öğrenme için vakit ayırıp düşünce tarzımızı değiştirmeliyiz. Einstein’ın çok sevdiğim bir sözü vardır;
“Karşı karşıya kaldığınız aşılması güç problemleri mevcut düşünce yapınızla çözemezsiniz. Çünkü bu problemler, mevcut düşünce yapınızın ürünleridir.”
Bu söz hala sizi etkilemediyse ne yazık ki amatörce düşünceden asla vazgeçemeyeceksiniz :) Onun için yazının devamına vakit ayırmayın…

Bir olaya ön yargı ile bakmaktansa ilk başta yargıları kırıp daha sonradan kendimiz yargılamalıyız. Çünkü ön yargı her zaman başkalarının yargılarıdır. Bunun için başkalarının düşüncelerini bir kenara atıp kendi içimizde bir mahkeme kurmalı ve bu doğrultuda yeni bir yargıya varmalıyız. Bunu yapmak zor değil. Sadece biraz egoist ve biraz narsist olmak gerekir. Kendini seveceksin, kendine güveneceksin ve buna layık olduğuna inanacaksın. Kendine güvenme sıkıntısı çekenlere tavsiyem satranç oynamaları…

Profesyonelce düşünmenin ilk adımı karşına yeni bir şey çıktığında bunu öğrenmek lazım sözüne “Neden?” demek yerine “Neden olmasın?” diyebilmektir. Fikirlere açık olmak gerekir. Yeni fikirler demek; yeni düşünce tarzı, yeni çözüm yolları ve farklı bir perspektif demektir. Bu da mevcut düşünce yapımızı değiştirmenin en iyi fırsatıdır.

Profesyonelce düşünmenin ikinci adımıysa günü kurtarmaktan ziyade ilerde üstüne ekleme yapabileceğin yerlerin alt yapısını iyi tasarlamak ve yeni taleplere cevap verebilecek en uygun şekilde dizayn etmektir.

 

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı