iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
ALACAĞIN AYNİ SERMAYE OLARAK ŞİRKETE KONULMASI
Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
03 / Mayıs / 2016

ALACAĞIN AYNİ SERMAYE OLARAK ŞİRKETE KONULMASI

Türk Ticaret Kanunu’nun  “Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları başlıklı 342 maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde vadesi gelmemiş alacakların sermaye olamayacağı belirtilmektedir. Buna göre, pay sahibinin, üçüncü bir kişiden veya şirketten olan üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve tedbir bulunmayan, vadesi gelmiş alacağının bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasında herhangi bir engel bulunmadığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından değerlendirilmektedir.

Bakanlık tarafından yayımlanan 27.09.2013 Tarih ve 50035491.449-7326 sayılı genelge hükümlerine göre;

1.      Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerektiği,

2.      Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz edilebileceği,” değerlendirilmiştir.

 

Gene Bakanlığın 15 Temmuz 2013 tarih ve 67300147.431.04/559478/4979–5665 sayılı Bakanlık görüşünde: ”6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 127 nci maddesinde; alacakların ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabileceği düzenlenmiş ve Kanunun 342 nci maddesinin birinci fıkra hükmü saklı tutulmuştur. Kanunun 342 nci maddesinin birinci fıkrasında ise; vadesi gelmemiş alacakların sermaye olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Kanunun 128 inci maddesine göre alacakların sermayeye ilavesi mümkün bulunmakta olup, bu durumda Kanunun 342 inci maddesinden hareketle söz konusu payların ayni sermaye niteliği taşıyan bir mal varlığı unsuru olduğunun değerlendirilmesi 343 üncü maddesi uyarınca da bunlara değer biçilmesi gerekmektedir.

İfadeleri kullanılmaktadır.

Bu açıklamalar ışığında; Şirket ortağının şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artışında ayni sermaye olarak koymak istemesi mümkün bulunmaktadır. Söz konusu ayni sermayenin tespiti için,

-          Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor,

veya

-          Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu,

-          Denetime tabi şirketlerde denetçinin,

raporunun ibraz gerekli bulunmaktadır. .

 

 

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı