iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
BAKANLIK İZNİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLER
Yazar: Rüknettin Kumkale Y.M.M. Dünya Gazetesi
28 / Ağustos / 2014

                      BAKANLIK İZNİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLER

Eski 6732 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 273. Maddesinde  17.06.2003  tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4884 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle faaliyet alanları tespit ve ilân edilecek anonim şirketlerin Bakanlığın izni ile kurulacağı ve  Bu şirketlerin esas mukavele değişikliklerinin de  Bakanlığın iznine tâbi olacağı hükmü getirilmişti. 
    
Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 333. Maddesinde de bu hükümler korunmuştur.  Bakanlık incelemesi, sadece kanunun  emredici  hükümlerine  aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılabilecektir. Ayrıca bu madde de, anonim şirketin kuruluşunun ve esas sözleşme değişikliğinin hiçbir makamın iznine tâbi tutulamayacağı kesin bir tarzda belirtilerek normatif sistemin, hükümdeki istisna dışında mutlak olarak uygulanması vurgulanmıştır.
    
Bakanlığın iznine tabi Anonim Şirketlerde genel kurul esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrılması durumunda önceden bu konuda Bakanlık izninin alınmış olması gerekmektedir. (TTK Md: 453)
     
15.Kasım 2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine Ve Kuruluşu Ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ”’in 5. Maddesinde, Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler sayılmıştır, 
Bunlar; 
Bankalar, 
Finansal kiralama şirketleri, 
Faktoring şirketleri, 
Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, 
Varlık yönetim şirketleri, 
Sigorta şirketleri, 
Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, 
Döviz büfesi işleten şirketler, 
Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, 
Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, 
Ürün ihtisas borsası şirketleri, 
Bağımsız denetim şirketleri, 
Gözetim şirketleri, 
Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 
Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler 
Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler

Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen Sermaye Piyasası Kanununa tabi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı