iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
DEFTER TASDİKLERİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE İSRAF
Yazar: Erdem GÜNGÖR S. M.Mali Müşavir
18 / Aralık / 2013

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİKİNDE

TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ VE İSRAF

6102 sayılı Yeni TTK’nın 64. maddesinin üçüncü fıkrasında “Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca bir tebliğle belirlenir.” denilmiştir.

Türk Ticaret Kanun’una göre Ticari Defterlerin Tasdik şekli yukarıdaki madde de belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. Şirket kuruluşunda açılış onayları Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından onaylanabilir.(Uygulamada pek rastlanmayan bir durum). Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde noter Ticaret Sicili Tasdiknamesi aramak zorundadır.

Kanun maddesi böyle olması  rağmen  pratikde uygulama çok zahmetli olmaktadır. Doğaya  kağıt kullanımından dolayı çok fazla zarar verilmektedir. Ayrıca gereksiz yere İş gücü ve zaman kaybına sebep olmaktadır.

Kısaca Ticaret Sicili Tasdiknamesinin elde edilme sürecine bakacak olursak;

Ø  Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben Dilekçe,

Ø  Tasdikname Harcının Halk Bankası veya Vergi Dairesi Veznesine ödenmesi,

Ø  Ticaret Odalarından Randevu alınması, 

Ø  Kaç firma olduğunu gösterir bir liste ve eklerinin hazırlaması,

Ø  Ticaret Sicili Müdürlüğüne müracaat edilmesi,( Yoğunluğa göre size Ticaret Sicili Tasdiknamelerini  vermek üzere ileri bir tarihe randevu veriyorlar.)

Ø  Müracaatınızdan sonra size belirtilen tarih de nihayet Ticaret Sicili Tasdiknamesini almış bulunuyorsunuz.

Ø  MERSİS’ den Ticaret Sicili Tasdiknamesi almanız gerekiyorsa, aynı işlemleri “MERSİS” için yapmanız gerekiyor.

Bir Ticaret Sicili Tasdiknamesi almak için geçen süreç yukarıda görüldüğü gibidir. Bu işlem Ticaret Sicili Müdürlüklerinin, Vergi dairelerinin, Banka çalışanlarının, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin oldukça çok zamanını almaktadır. Bu süreç de en büyük sıkıntıyı ise meslektaşlarımız çekmektedir. Çünkü Tasdikname almanın her aşamasında yer almakta ve genellikle Mükellef’den Ticaret Sicili Tasdikname Harç bedelini tahsil edemeden harç bedelini ödemek zorunda kalmaktadır. Çünkü zamanla yarışmaktadır. Aksi takdirde yoğunluk nedeni ile Ticari Defterleri zamanında tasdik ettirme imkanı tehlikeye girmiş olur. Dolaysıyla bu işlemden en çok olumsuz yönde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler  etkilenir.

 

2012 yılında Türkiye'de 965 bin şirket bulunduğunu, Girişimci Bilgi Sistemi hakkında bilgi veren Sayın, Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Bu sistemle 7 farklı kurumun idari kayıtlarını ve işletmelere ait ekonomik verileri bir veri tabanından topladık.”dedi.

Doğaya zarar verme hadisesi ise;

Sayın, Bakan Nihat Ergün’ün yaptığı açıklamaya göre 2012 yılında Türkiye genelinde 965 bin şirket bulunduğu anlaşılmaktadır.

2013 yılında tahmini bir milyon şirket olduğunu düşünürsek,

Ticaret Sicil Tasdiknamesi   

1.000.000

Ticaret Sicil Tasdiknamesi  Fotokopisi

1.000.000

Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe

1.000.000

Harç Makbuzu

1.000.000

Harç Makbuzu fotokopisi

1.000.000

Ticaret Sicili Gazetesi

1.000.000

TOPLAM

6.000.000

 

            Bir telefon faturasının kağıt israfını önlemek amacı ile ilgili kuruluşlar e – posta yolu ile tarafımıza telefon faturalarını göndermek için defalarca ikaz edildiği bir ortamda, 6 milyon kağıdın israf edilmesi önlenmelidir. Ayrıca yüzlerce insanın iş gücü ve zaman israfının da ortadan kaldırılması gerekmektedir.

 Bunun için çözüm çok basittir;

Noterlere, Ticaret Sicili Müdürlüklerine internet yoluyla bağlanmalarına yetki verilmesi ile sorun tamamen çözülecektir. Bu durumda Noterler Ticari Defterlerin tasdikini yapacağı şirketler ile ilgili bilgileri kaynağından doğru bilgi aktarmak sureti ile Ticaret Sicili Müdürlüklerinden alabileceklerdir. Noterler  şirketlerin ticaret sicili kaydını  kendi bilgisayar sistemine aktarmak suretiyle  gerekli harcı tahsil edip, Ticari defterlerin tasdikini gerçekleştirebileceklerdir.

Sonuç olarak yukarıda belirttiğimiz bütün bürokratik aşamalar ortadan kalkacağı gibi zaman ve kağıt israfı da yok olacaktır. Ticari Defterlerin Tasdik ettirilmesi için sadece Noterlere müracaat etmemiz yeterli olacaktır.

 

Erdem GÜNGÖR

S.M. Mali Müşavir

 

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı