iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Yazar: Rüknettin Kumkale - Y.M.M:
01 / Mayıs / 2012

                                    

 

                                          HUZUR HAKKI

Anonim Şirketlerde huzur hakkı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları” başlıklı 394. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. (Eski TTK Md. 333) Bu hükümlere göre Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.”       

Maddenin gerekçesinde ise, 6762 sayılı Kanunun 333’üncü maddesi anlam itibariyle tekrarlanmıştır. Esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmesi gereken malî haklar hükümde sınırlı sayı ilkesi uyarınca gösterilmiştir. Anılan malî hakların bir kaçının bir arada yerine getirilmesine bir engel yoktur.

Yolluklar, temsil ödenekleri, sigorta primleri ve benzeri primler, varsa özel emeklilikler, avanslar, hükmün kapsamı dışındadır.”  Açıklamaların bulunmaktadır.

                Anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ana sözleşme ile belirlenebileceği gibi, ana sözleşmeye bu yönde bir hüküm konulmamışsa, genel kurul tarafından kararlaştırılabilir.  Huzur hakkı ile ilgili olarak yönetim kurulu tarafından bir karar alınmasına olanak bulunmamaktadır. Uygulamada aylık ve toplantı başına olmak üzere belirlenmektedir.

            Huzur hakkı geniş anlamda her ne kadar bir ücret ise de hizmet akdine bağlı bir işçi işveren ilişkisinden doğmadığından, 4/a kapsamında sigorta primine tabi değildir. Bu nedenle de anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları 4/b kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

Bir kişinin ortak olduğu anonim şirkette hem hizmet akdiyle 4/a kapsamında sigortalı olması hem de yönetim kurulu üyesi olarak huzur hakkı alması, ancak söz konusu şirkette 4/a kapsamında ücretli olarak çalışırken şirkete ortak olması ve yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde söz konusu olur. Bu durumda 4/a kapsamındaki sigortalılığı, 4/b kapsamında sigortalı olmasını gerektiren “yönetim kurulu üyesi ortak” sıfatından önce başlamış olacağından, 4/a kapsamındaki sigortalılığı kesintiye uğrayıncaya kadar 4/b kapsamındaki sigortalılığı askıya alınmış olur. Bu durumda da yönetim kurulu üyeliği sıfatına bağlı olarak ödenen huzur hakkı, hizmet akdine bağlı çalışmasının karşılığı olan ücreti ile birleştirilmez ve sigorta primine tabi tutulmaz. (Kaynak; Yaklaşım Dergisi Ocak 2009)

                Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücretin Tarifi başlıklı 61 maddesinin 4 bendinde huzur hakkından Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;” ücret olarak söz edilmektedir. Huzur hakkı ücret olarak belirtilmekte ise de, ortada hizmet akdine dayalı bir ilişki bulunmadığından sigorta primine tabi bulunmamaktadır. Huzur hakkı bir ücret gibi vergilendirilir. Huzur hakkı bir iş akdine bağlı işçi/işveren ilişkisi olmaksızın ödenmesinden dolayı sigorta primine tabi değildir. Gelir vergisi ve damga vergisine tabidir. Huzur hakkı ödemeleri için ayrı bir bordro düzenlenmesi yerinde olacaktır. Bu nedenlerden dolayı Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyelerine bu sıfatı ile ödenen huzur hakkı sigorta primine tabi tutulmamakta sadece stopaj ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı