iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Limited Şirketler

LİMİTED ŞİRKETTE TANIM VE KURULUŞ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
04
Ekim
2017

LİMİTED ŞİRKETTE TANIM VE KURULUŞ

 

Limited Şirket ile ilgili tanım ve kuruluş hükümleri Türk Ticaret Kanunu’nun 573 ilâ 588 maddeleri arasında yer almaktadır.

Konuyu belli başlıkları ile aşağıya aldık.

LİMİTED ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
24
Aralık
2016

 

Limited şirketlerde pay devri konusu Türk Ticaret Kanununun 595. Maddesinde hüküm altına alınmıştır.

LİMİTED ŞİRKETLER (2)

Yazar: Av. Ender DEDEAĞAÇ & Av. Elçin SANAL
14
Mayıs
2016

LİMİTED ŞİRKETLER (2)

Av. ENDER DEDEAĞAÇ & Av. ELÇİN SANAL 

SERMAYE

Bir limited şirketin varlığından söz edebilmek için, bu şirketin sahip olduğu sermayeyi de belirlemek gerekir. Sermayeye ilişkin ilk temel hüküm MK’nın 47.maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre, tüzel kişiler, kişi toplulukları ve mal toplulukları olmak üzere iki özelliğe dayalı olarak kurulmaktadır. Bunlardan paraya dayalı o

LİMİTED ŞİRKETLER (1)

Yazar: Av. Ender DEDEAĞAÇ & Av. Elçin SANAL
14
Mayıs
2016

LİMİTED ŞİRKETLERLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HÜKÜMLER

YTTK 1 ve ETTK 1 maddeleri aynı hükümleri içermektedir. Bu nedenle ETTK döneminde var olan ilmi ve kazai içtihatlar bu dönem içinde geçerlidir. Her iki madde arasında ki fark, ETTK de ticari işletme tanımı yapılmamış,bunun yerine ticri işletme türlerinin sayılması ile yetinilmiş olmasına rağmen YTTK da ticari işletme kavramına yer verilmiş olmasıdır. .

KISMİ BÖLÜNME VE YAPILACAK İŞLEMLER

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(TERAZİ HUKUK)
14
Mayıs
2016

KISMİ BÖLÜNME VE YAPILACAK İŞLEMLER

Kısmi bölünme;

-          Türk Ticaret Kanun’unun 159 ilâ 179. maddelerinde,

-          Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde

hüküm altına alınmıştır.

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE HİSSE SENEDİ - İLMÜHABER VE VERGİSEL DURUM

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
10
Mayıs
2016

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE HİSSE SENEDİ - İLMÜHABER VE VERGİSEL DURUM

                                                LİMİTED ŞİRKETLERDE 

2.1. Hisse Senetlerinin Bastırılması

Türk Ticaret Kanunu’nun 593/2 maddesinde, “Esas sermaye pay senetleri ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak düzenlenir.”  hükmü bulunmaktadır.

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
05
Mayıs
2016

                 LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Konu Türk Ticaret Kanunu’nun 638 ilâ 641 maddelerinde söz edilmiştir.

Limited Şirketlerde çıkma ve çıkarılmanın genel olarak hüküm altına alındığı 638. maddeye göre;

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER, ATANMALARI VE GÖREVDEN ALINMALARI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE -Y.M.M.(alomaliye.com)
16
Mart
2015

 

         LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER, ATANMALARI VE GÖREVDEN ALINMALARI

            Limited Şirketlerde müdürlerin görevlendirilmesi;  esas sözleşme ile veya ortakların ataması ile olabilmektedir.........

 

BİR SERMAYE ŞİRKETİ İLE ŞAHISLAR ARASINDA ADİ ORTAKLIK KURULMASI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
27
Ocak
2015

            BİR SERMAYE ŞİRKETİ İLE ŞAHISLAR ARASINDA ADİ ORTAKLIK KURULMASI

  Adi ortaklık Borçlar Kanunu’nun 620. Maddesine göre  Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE KANUNİ TEMSİLCİ VE SORUMLULUKLARI

Yazar: Y.M.M. RÜKNETTİN KUMKALE
31
Ekim
2013

               

6183 sayılı Kanunun 4369 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesi 5766 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere göre “Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.

1
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı