iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Anonim Şirketler

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE İFLASIN ERTELENMESİ KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA

Yazar: Av. Ender Dedeağaç
01
Şubat
2013

                               Her ne kadar YTTK 376. Maddesinin gerekçesine baktığımızda, ETTK 324. Maddesinin karşılığı olduğu, mevcut hükümlerin korunduğu sadece uygulamada doğan problemleri çözmek için bazı değişiklikler yapıldığı, söyleniyorsa da, YTTK 376. Maddesi ETTK 324. Maddesinde yer almayan bir kurumu düzenlemektedir. Söz konusu madde hükmüne göre, aşağıdaki koşullar oluştuğunda...........

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA YER ALAN TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİLERİNİN UYGULAMA KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU

Yazar: Av. Ender Dedeağaç
01
Şubat
2013

                         Bilindiği gibi TTK Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 25. maddesinin ilk cümlesi YTTK yürürlüğe girmeden önce yani 1.7.2012’den önce gerçekleşen seçimle görev alan yönetim kurulu üyelerine ilişkindir. Söz konusu hükme göre, eğer seçim 1.7.2012’den önce yapılmışsa ETTK’ya göre gerçekleştirilir ve süreleri bitinceye kadar yeniden bir seçim yapmaya gerek yoktur.

TÜRK TİCARET KANUNU (TASLAK MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ İŞLENMİŞ HALİ)

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
18
Haziran
2012

 

              Türk Ticaret Kanunun değişikliği ile ilgili taslağın Şirketler Hukukuna işlenmiş hali 

HUZUR HAKKI

Yazar: Rüknettin Kumkale - Y.M.M:
01
Mayıs
2012

 

                                Anonim Şirketlerde huzur hakkı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları” başlıklı 394. Maddesinde hüküm altına alınmıştır. (Eski TTK Md. 333) Bu hükümlere göre Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.”  

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE SERMAYENİN AZALTILMASI

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
26
Nisan
2012

 

 

Yeni Türk ticaret Kanunumuzda Sermayenin azaltılması 473, 474 ve 475. Maddelerde hüküm altına alınmıştır.

Eski Türk Ticaret Kanununda Sermayenin azaltılması  396, 397 ve 398. Maddelerde yer almakta idi. Yeni getirilen hükümler ile eski hükümler arasında, yeni maddelerin gerekçelerinde küçük ifade değişiklikleriyle eski maddenin aynısıdır ifadesi bulunmaktadır. Ancak.....

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖDENMEYEN KÂR PAYLARININ HAZİNEYE İNTİKALİ GEREKİYOR.

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
18
Nisan
2012

Yoğun olarak gündemde bulunan ve uygulamasını devamlı olarak günlük hayatımızda hissettiğimiz yasaların dışında olan ve yürürlükte bulunan birçok yasadan haberdar olmadığımız bir gerçek.

Bu yasalardan biri de 12.06.1933 tarihinde kabul edilen, 26.06.1933 tarih ve 2437 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2308 sayılı ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPON TAHVİLAT VE HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN HAZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUN 

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ ÖN ANONİM ŞİRKET KONUSU İLE İLGİLİ GÖRÜŞ

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
05
Nisan
2012

           Yazının Konusunu Yeni Türk Ticaret Kanununun 335. Maddesi ile getirilen " ÖN ŞİRKET" teşkil etmektedir. 

SERMAYENİN AZALTILMASI

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
05
Nisan
2012

 Sermayenin azaltılması Türk Ticaret Yasasının 396, 397 ve 398 maddelerine göre yapılabilmektedir. Türk Ticaret Yasasının bu hükümlerine göre ancak şirket alacaklılarının haklarının tamamını karşılayacak miktarda aktif mevcut olduğu, mahkemece atanacak bilirkişi tarafından tespit edilmedikçe esas sermayenin azaltılmasına karar verilemez.

8
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı