iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Anonim Şirketler

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLAR İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI KARŞISINDA TİCARİ SIR

Yazar: ENDER DEDEAĞAÇ - AVUKAT
05
Nisan
2014

                        ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLAR İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI KARŞISINDA TİCARİ SIR

Anayasamızın 167/1 maddesinde devlete ticari sırları korunmak görevi verilmiş olmasına ve gerek TTK da gerekse diğer yasalarımızda, ticari sırrın korunmasına ilişkin hükümler bulunmasına rağmen, yasalarımızda ticari sır tanımlanmamıştır. Bu nedenle, ticari sır tanımı için ilmi ve kazai içtihatlardan yararlanmak gerekmektedir . Bu tanımlardan birine göre sır; başkaları tarafından daha önce bilinmeyen, sahibinin de açıklanmamasında yarar gördüğü her türlü bilgidir

 

 

HAKİM ŞİRKET, HAKİMİYET SÖZLEŞMESİ VE BAĞLILIK RAPORU

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE - Y.M.M.
04
Nisan
2014

Hakim şirket müessesesi, Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Hâkim ve bağlı Şirket başlıklı 195. Maddesi ve sonraki hükümleri ile getirilmiştir.

Kanunun gerekçesinde şirketler topluluğunun belirtildiği 195 ilâ 209 maddelerle ilgili açıklamasında;

Sermaye şirketlerinin, özellikle anonim şirketler hukukunun, uzun yıllardan beri ekonomik yaşam gerçeğine yabancı bir hukukî varsayımda ısrar ettiklerini. bu varsayımın veya başka bir deyişle temel hipotezin yanlışlığının gün geçtikçe daha da belirgin hâle geldiğini, bu hipotezin, bir şirketler topluluğu içinde yer alsa, bağlı şirket konumunda bulunsa bile bir şirketin, dolayısıyla bir sermaye şirketinin bağımsız olduğudur.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERE YAPILACAK ÖDEMELER

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE - Y.M.M.
04
Nisan
2014

              

Türk Ticaret Kanunu’nun Genel Kurulun Görev ve Yetkilerini belirten 408. Maddesinin 2. Fıkrasında Genel Kurulun devredilemez görev ve yetkileri belirtilmektedir. Bu fıkranın (b) bendinde; “Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.” İfadeleri bulunmaktadır.

 

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖDENMEYEN KÂR PAYLARININ HAZİNEYE İNTİKALİNİN GEREKMEKTEDİR.

Yazar: Y.M.M. RÜKNETTİN KUMKALE
03
Aralık
2013

       

 

            SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖDENMEYEN KÂR PAYLARININ HAZİNEYE İNTİKALİ GEREKMEKTEDİR.

 

            Yoğun olarak gündemde bulunan ve uygulamasını devamlı olarak günlük hayatımızda hissettiğimiz yasaların dışında olan ve yürürlükte bulunan birçok yasadan haberdar olmadığımız bir gerçek.

ANONİM ŞİRKETLERDE, KURULUŞTA VE ARTIRIMDA SERMAYE

Yazar: Av. Ender DEDEAĞAÇ
27
Kasım
2013

 

                     ANONİM ŞİRKETLERDE, KURULUŞTA VE ARTIRIMDA SERMAYE

ANONİM ŞİRKETLERDE KANUNİ TEMSİLCİLER VE SORUML

Yazar: Y.M.M. RÜKNETTİN KUMKALE
31
Ekim
2013

               

Konu, Vergi Usul Kanunu’nda, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunlarında ele alınmaktadır. Konu bu sefer, Seri A, Sıra No: 1 sayılı Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapan Seri: A, Sıra No: 5 sayılı Tahsilat Genel Tebliğinin 11.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması ile gündeme gelmiş bulunmaktadır.

e - GENEL KURUL: ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Yazar: Rüknettin Kumkale - Yeminli Mali Müşavir
23
Ağustos
2013

                  e – GENEL KURUL (Elektronik Genel Kurul Sistemi) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Elektronik ortamda kurullar başlıklı 1527. Maddesi ile sistemimize girmiş bulunmaktadır.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA İFLASIN ERTELENMESİ

Yazar: Rüknettin Kumkale - Yeminli Mali Müşavir
10
Ağustos
2013

             Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda iflasın ertelenmesi 376 ve 377 maddelerde yer almaktadır.  Yeni kanundaki 376. Madde 6762 sayılı Kanunun 324’üncü maddesinin yerine geçmiştir.

 

ŞİRKETLERDE YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASI

Yazar: Rüknettin Kumkale - Yeminli Mali Müşavir
23
Şubat
2013

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler ile ilgili  516/3, Şirketler topluluğu için 518 inci maddesine, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için 565/2 ve Limited şirketler için 610 uncu maddesine göre şirketler yıllık faaliyet raporu düzenleme zorunluluğunda bulunmaktadır. 

ŞİRKETLERDE KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI

Yazar: Rüknettin Kumkale - Yeminli Mali Müşavir
23
Şubat
2013

09.08.2012 Tarihli Resmi Gazetede sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde kâr payı avansı dağıtımında uyulacak usul ve esasları düzenleyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği yayımlanmıştır.

Kâr payı avansı müessesesi; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketler için 509. Maddede belirtilmektedir. Diğer şirketler içinde anonim şirketlerdeki hükümler uygulanacaktır. 509. Maddenin 2. Fıkrasında “Kâr payı avansı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan şirketlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir tebliği ile düzenlenir. “ hükmü bulunmaktadır. 

 

7
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı