iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Anonim Şirketler

HÜKÜMET PROGRAMINDA ŞİRKETLERİN ÖZ SERMAYE YAPILARINA YAKLAŞIM

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
09
Eylül
2014

 

    HÜKÜMET PROGRAMINDA ŞİRKETLERİN ÖZ SERMAYE YAPILARINA YAKLAŞIM

62. Hükümet programı, TBMM’de Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından okunduktan sonra Hükümet Güven oyu almış ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

TÜRK TİCARET KANUNU'NDAKİ ZAYİ BELGESİ ALINMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE -Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ
02
Eylül
2014

             

            TÜRK TİCARET KANUNU'NDAKİ ZAYİ BELGESİ ALINMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

                   6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununda zayi belgesi alınması ile ilgili hükümler 82/7 maddede belirtilmiştir. Bu hükümler ile eski Türk Ticaret Kanununun 68/4 maddesi iki farklılık ile örtüşmektedir. 82. Maddenin gerekçesinde ise;......

 

BAKANLIK İZNİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLER

Yazar: Rüknettin Kumkale Y.M.M. Dünya Gazetesi
28
Ağustos
2014

                                  BAKANLIK İZNİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLER

              Eski 6732 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 273. Maddesinde  17.06.2003  tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4884 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle faaliyet alanları tespit ve ilân edilecek anonim şirketlerin Bakanlığın izni ile kurulacağı ve  Bu şirketlerin esas mukavele değişikliklerinin de  Bakanlığın iznine tâbi olacağı hükmü getirilmişti. 

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NDA İFLASIN ERTELENMESİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M. (Dünya Gazetesi)
12
Ağustos
2014

 

                 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda iflasın ertelenmesi 376 ve 377 maddelerde yer almaktadır.  Eski Kürk Ticaret Kanunu’nda 324. Maddenin ikinci fıkrasının 5. Satırındaki . Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme iflas kararını tehir edebilir. ifadeleri açıklanmakta idi.

FİKTİF KASA MEVCUTLARI VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M. (Dünya Gazetesi)
25
Temmuz
2014

           

İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun tasarısının Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile ilgili hususları düzenleyen 76. Maddesi Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen şekli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULUN DEVREDEMEYECEĞİ GÖREV VE YETKİLER

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
21
Temmuz
2014

            ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULUN DEVREDEMEYECEĞİ GÖREV VE YETKİLER

            Anonim şirketlerde genel kurulun devredemeyeceği görev ve yetkiler Türk Ticaret Kanunu’nun Genel kurulun görev ve yetkilerini belirten...........

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖDENMEYEN KÂR PAYLARININ HAZİNEYE İNTİKALİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M. (DÜNYA GAZETESİ
01
Temmuz
2014

           SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖDENMEYEN KÂR PAYLARININ HAZİNEYE İNTİKALİ

           Yoğun olarak gündemde bulunan ve uygulamasını devamlı olarak günlük hayatımızda hissettiğimiz yasaların dışında olan ve yürürlükte bulunan birçok yasadan haberdar olmadığımız bir gerçek.
 
             Bu yasalardan biri de 12.06.1933 tarihinde kabul edilen, 26.06.1933 tarih ve 2437 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2308 sayılı “ Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun “

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENEN ÜCRETLER

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
17
Haziran
2014

 

                    Türk Ticaret Kanunu'nun Genel Kurulun Görev ve Yetkilerini belirten 408. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler, huzur hakkı, ikramiye ve primlerin tespiti genel kurulun devir edilemeyecek yetkileri içinde olup bu tip ödemeler genel kurul tarafından belirlenmektedir.

ŞİRKETLERİN SORUNU; ORTAKLAR CARİ HESABI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
17
Haziran
2014

 

                  Her şeyden önce belirtmeliyiz ki, Ortaklar Cari Hesabını kullanırken, ortaklar tarafından şirkete borçlanılırken yada şirketten alacaklı hale gelir iken, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki konu ile ilgili hükümleri bir arada düşünmek, değerlendirmek ve buna göre hareket etmekte yarar vardır.

ORTAKLARIN ŞİRKET İLE PARASAL İLİŞKİSİNİN VE ORTAKLAR CARİ HESABININ TİCARET KANUNU VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazar: Rüknettin Kumkale - Yeminli Mali Müşavir
03
Mayıs
2014

Her şeyden önce belirtmeliyiz ki, Ortaklar Cari Hesabını kullanırken, ortaklar tarafından şirkete borçlanılırken yada alacaklandırılırken Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki konu ile ilgili hükümleri bir arada düşünmek, değerlendirmek ve buna göre hareket etmekte yarar vardır.

6
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı