iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Anonim Şirketler

ŞİRKETLERİN TASFİYEDEN DÖNMESİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
01
Kasım
2016

ŞİRKETLERİN TASFİYEDEN DÖNMESİ

Tasfiye halinde bulunan şirketlerin ortakları günün şartlarına göre tasfiyeden dönme kararı alabilirler.

Aşağıda belirtilen tasfiyeden dönme ile ilgili hükümler Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 104. Maddesi hükümlerine göre, Anonim şirketlerin sona ermelerine, tasfiyelerine, ek tasfiyelerine ve tasfiyeden dönmelerine ilişkin 86 ila 89 uncu madde hükümleri limited şirketlere de uygulanır.

ANONİM ŞİRKETLERDE TÜZEL KİŞİLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
26
Temmuz
2016

ANONİM ŞİRKETLERDE TÜZEL KİŞİLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

Yeni Türk Ticaret Kanunu tüzel kişilerin anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmalarına olanak tanımıştır.

ŞAHIS İŞLETMESİNİN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
21
Haziran
2016

ŞAHIS İŞLETMESİNİN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ

 

Sermaye şirketleri kurulurken bir şahıs işletmesini devir alarak kurulabilecekleri gibi, evvelce kurulmuş olan sermaye şirketleri bir şahıs işletmesini devir alabilirler.

LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
14
Haziran
2016

LİMİTED ŞİRKETİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Türk Ticaret Kanunu’nun 180. Maddesinde Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.” İfadeleri bulunmaktadır.

ANONİM ŞİRKETİN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
07
Haziran
2016

ANONİM ŞİRKETİN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Türk Ticaret Kanunu’nun 180. Maddesinde,Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.” ifadeleri bulunmaktadır.

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
31
Mayıs
2016

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ

Kayıtlı sermaye, Anonim Şirketlerin, Kanunun esas sermaye sistemindeki sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın yönetim kurulu kararı ile yeni pay çıkarmak suretiyle ulaşabilecekleri azami sermaye tavanını gösteren ve esas sözleşmelerinde yer alan sermayeyi, ifade etmektedir.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(TERAZİ HUKUK)
14
Mayıs
2016

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Bağımsız Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi ile ilgili 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 398. Maddesi denetimin konusu ve kapsamını konu almaktadır.

HUZUR HAKKI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(TERAZİ HUKUK)
14
Mayıs
2016

HUZUR HAKKI

Huzur hakkı, limited ve anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine, bu görevlerinden dolayı miktarı şirketin genel kurulu tarafından kararlaştırılan ücrete verilen addır.

KISMİ BÖLÜNME VE YAPILACAK İŞLEMLER

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(TERAZİ HUKUK)
14
Mayıs
2016

KISMİ BÖLÜNME VE YAPILACAK İŞLEMLER

 

Kısmi bölünme;

-          Türk Ticaret Kanun’unun 159 ilâ 179. maddelerinde,

-          Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde

hüküm altına alınmıştır.

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN ÖZEL DENETÇİ İSTEME HAKKI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
10
Mayıs
2016

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN ÖZEL DENETÇİ İSTEME HAKKI

            Türk Ticaret Kanunu’nun 438 ve devamı maddeleri özel denetçi isteme hakkı ile ilgili bulunmaktadır.

3
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı