iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Anonim Şirketler

KAMU İHALELERİNDEN YASAKLANMA

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
08
Haziran
2017

KAMU İHALELERİNDEN YASAKLAMA

Kamu ihalelerinden yasaklama 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 ve17 maddeleri ile 4735 sayılı Kamu İhale  Sözleşmeleri Kanunu’nun 26 ve 25. Maddelerinde söz edilmektedir.

KURULUŞ VE SERMAYE ARTTIRIMLARINDA REKABET KURUMUNA YAPILACAK ÖDEME

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
13
Mayıs
2017

KURULUŞ VE SERMAYE ARTTIRIMLARINDA REKABET KURUMUNA YAPILACAK ÖDEME

 

Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Rekabet Kurumuna ödenmektedir. 

TAHKİM

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
13
Mayıs
2017

TAHKİM

 

Yurdumuzda tahkim, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 407. Maddesine göre 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanmaktadır. 

ŞİRKET SAHİPLERİNİN HUZUR HAKKI ALMA GEREKÇESİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
12
Mayıs
2017

ŞİRKET SAHİPLERİNİN HUZUR HAKKI ALMA GEREKÇESİ

Şirket sahiplerinin de aileleri ve çocukları bulunmakta. Onlarda bütün aile büyükleri gibi bakmakla yükümlü oldukları bu kişilerin okul ve sair giderlerinin yanında evlerinin masraflarını karşılamakla zorunlu bulunmaktalar.

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
24
Aralık
2016

Bilindiği gibi anonim şirketlerde nama ve hamiline yazılı paylar bulunmaktadır. Bu nedenle anonim şirketlerde pay devrini bu çeşitlere göre incelemek gerekmektedir.

ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSELERİNİ SATIN ALMALARI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
24
Aralık
2016

Anonim şirketlerin kendi hisselerini satın almaları

 

Anonim şirketlerin kendi hisselerini satın almaları müessesesi Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilmiştir.

Bu konu Kanunun 379 – 389 maddelerinde yer almaktadır. 
Buna göre özetle;

FAKTORİNG KAVRAMI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
24
Aralık
2016

Faktoring kavramı

Faktoring işlemleri, 13.12.2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoringve Finansman Şirketleri Kanunuile 04.02.2015 tarih ve 29257 sayılı Resmi Gazete’deBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlananFaktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.

BARTER DÜZENİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
24
Aralık
2016

BARTER DÜZENİ

Barter nedir?

Barter, kelime anlamı olarak takas demektir. Ancak ticarette kullanılan anlamıyla, bildiğimiz takastan daha farklı bir ticari sistemi ifade eder. Öncelikle barter sisteminin işleyebilmesi için bu sistemi organize edecek bir barter şirketinin olması gerekir.

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
01
Kasım
2016

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI


Genel Kurul Toplantısı
TTK Md: 418

Toplantı : Toplantı nisabı : 1/4
1. Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır.
2. Toplantı : Nisap aranmaz
Karar Nisabı : Toplantıda bulunanların çoğunluğu

ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSELERİNİ SATIN ALMALARI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
01
Kasım
2016

ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSELERİNİ SATIN ALMALARI

Anonim şirketlerin kendi hisselerini satın almaları müessesesi Yeni Türk Ticaret Kanunu ile

getirilmiştir Bu konu Kanunun 379 – 389 maddelerinde yer almaktadır. 

2
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı