iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Aile Şirketleri

AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI VE KASA HESABI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
04
Ekim
2017

AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI VE KASA HESABI

Türkiye’deki şirketlerin % 95’inden fazlasının aile şirketi olduğu artık hepimizce biliniyor.  Bu şirketlerin unvanlarının sonunda her ne kadar şirket ifadesi bulunsa da bunların şahıs işletmesi konumunda bulundukları da ayrı  bir gerçek.

Kurumsallaşamadıkları sürece de şahıs işletmesi konumundan kurtulmaları imkansız.

ÖNEMLİ OLAN PROFESYONEL İNSAN OLABİLMEK

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
05
Mayıs
2016

ÖNEMLİ OLAN PROFESYONEL İNSAN OLABİLMEK

Profesyonellik genellikle, meslek sahibi bir kişinin çalışma hayatında, uzmanlaştığı mesleğini bir bedel karşılığında uygularken gösterdiği davranışlar olarak kabul edilmektedir. Türk Dil KurumuBir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse), amatör karşıtı, Ustalaşmış, uzmanlaşmış” olarak açıklamaktadır.

MELEK YATIRIMCI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM (DÜNYA GAZETESİ)
05
Ağustos
2015

MELEK YATIRIMCI

1.      MELEK YATIRIMCI NEDİR ?

Melek yatırımcı, çok basit ifade ile sermayesi olmayan müteşebbislere destek veren yatırımcıdır.  

Melek yatırımcı ifadesi birçok yazar tarafından sonucu aynı olacak şekilde tarif edilmiştir.

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA ÖNÜNDEKİ ENGEL: İNSAN ODAKLI OLMAMAK

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM (DÜNYA GAZETESİ)
05
Ağustos
2015

 

Aile şirketlerinin Türkiye ekonomisinin can damarı olduğu bir gerçek. Bu şirketlerin unvanlarının sonunda her ne kadar şirket ifadesi bulunsa da bunların şahıs işletmesi konumunda bulundukları da ayrı bir gerçek. Kurumsallaşamadıkları sürece de şahıs işletmesi konumundan kurtulmaları imkansız. 

AİLE ŞİRKETLERİ GELECEKLERİNE NE KADAR HAZIR ?

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM(DÜNYA GAZETESİ)
24
Mart
2015

 

                                        AİLE ŞİRKETLERİ GELECEKLERİNE NE KADAR HAZIR ?

Aile şirketlerinin, çoğunluğunun kurumsallaşamadıkları artık kendileri tarafından da kabul edilen bir olgu. Bu sonucun pek çok sebebinin de olduğu bir gerçek.

Aile şirketlerinin bu eksikliklerini giderebildikleri söylenebilir mi ? Hayır.

AİLE ŞİRKETLERİNİN PROFESYONEL ÇALIŞTIRMA GEREĞİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-YMM (DÜNYA GAZETESİ)
28
Ekim
2014

AİLE ŞİRKETLERİNİN PROFESYONEL ÇALIŞTIRMA GEREĞİ

 Ülkemizde aile yapısı feodal bir yapıya sahiptir. Aile reisleri yani babalar (her ne kadar Medeni Kanun ile aile reisliği kavramı kalkmış olsa da halâ baba ailenin reisidir)  feodal bir yapı içerisinde kendi kurdukları şirketlerine yönetme arzusundadırlar......

AİLE ŞİRKETLERİNİN MÜESSESELEŞEMEMESİNDE AİLENİN ÖNEMİ–KÜLTÜR FAKTÖRÜ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM (DÜNYA GAZETESİ)
21
Ekim
2014

                       AİLE ŞİRKETLERİNİN MÜESSESELEŞEMEMESİNDE AİLENİN ÖNEMİ–KÜLTÜR FAKTÖRÜ

Aile şirketleri, isminden de anlaşılacağı üzere aileler tarafından kurulan, işletilen şirketlerdir. Bunların unvanlarının sonunda şirket ifadesinin bulunması onları şirket yapmaz. Bu ifade sadece Ticaret Kanunu açısından statü ifadesidir. Bunun yanında hepsi şahıs işletmesi niteliğini aşamamış kuruluşlardır. Tamamı kurucunun şahsi insiyatifine göre yönetilmektedir

AİLE ŞİRKETLERİNİN KURUMSALLAŞMASINDA NİYET FAKTÖRÜ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
17
Haziran
2014

 

                        Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin (Limited ve anonim şirketler) büyük çoğunluğu şahıs şirketi görünümünde dir. Bunun yanında mevcut şirketlerin hemen hemen çoğunluğu da aile şirketidir.

KÂRLI ŞİRKET OLMAK

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
11
Nisan
2012

 Teknoloji’nin çok geliştiği, rekabet ortamının arttığı, yurt dışı konjonktürlerin etken olduğu, iş dünyasında artık kârlı şirket olmak hüner sahibi olmakla eş değer görünüyor.

         Gerek küçük, gerekse büyük bütün işletmeler, ister şirket olsunlar, isterse şahıs işletmesi halinde faaliyet göstersinler, ya da ister KOBİ çapında bulunsunlar veya ciroları yüksek, yüzlerce işçi çalıştıran kuruluşlar olsunlar, hatta ister iç piyasaya yönelik çalışsın veya ihracat ağırlıklı olsun, ya da yurt dışı bağlantılı uğraş versinler, bütün kuruluşlar kârlarını arttırmak, kalıcı olmak ve geleceklerini garantiye almak zorundadırlar.

AİLE ŞİRKETLERİ VE MÜESSESELEŞME

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
05
Nisan
2012

Türkiye’de kurulu bulunan işletmelerin şirket olsun yada olmasın ticari hayattaki görüntüleri, bunların müesseseleşemedikleri yönünde olmaktadır. Müesseseleşememe  Dünya’da  çoğunlukla Aile Şirketlerinde görünmekte  ise de, Türkiye’de kurulan şirketlerin çoğunluğunda bu durum kendisini göstermektedir.

Müesseseleşememe doğal olarak işletmelerin ve özellikle aile şirketlerinin kısa ömürlü olmaları sonucunu  doğurmaktadır.

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı