iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
- Muhasebe Uygulamaları

ANAYASA MAHKEMESİNCE ÇEK KANUNU İLE İLGİLİ İPTAL KARARI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
01
Kasım
2017

ANAYASA MAHKEMESİNCE ÇEK KANUNU İLE İLGİLİ İPTAL KARARI

 

10.Ekim.2017 tarih ve 30206 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 26.07.2017 tarih ve E: 2016/191, K: 2017/131 sayılı kararı ile çek Kanunu’nun 5. Maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “…“çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından…” ifadesi iptal edilmiştir.

ÖDEMELERİN TEVSİKİNDE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
04
Ekim
2017

ÖDEMELERİN TEVSİKİNDE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı resmi gazetede iki adet tebliğ yayımlanmıştır. 

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ İÇİN BAZI MALİ ANALİZ ORANLARI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
12
Mayıs
2017

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ İÇİN BAZI MALİ ANALİZ ORANLARI

Şirket yöneticileri muhasebelerinden alacakları bilgi ile kendi kendilerine şirketlerinin durumu ile ilgili olarak bilgi sahibi olabilirler. Bu bilginin detayını mali danışmanlarından alacakları muhakkaktır. Ancak bizim burada konu etmek istediğimiz yaklaşık olarak bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır.

ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
12
Mayıs
2017

ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 

11.03.2017 Tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 91 Seri no lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları......

VERGİ USUL YASASINDAKİ FATURA İLE İLGİLİ CEZAİ HÜKÜMLER

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
12
Mayıs
2017

VERGİ USUL YASASINDAKİ FATURA İLE İLGİLİ CEZAİ HÜKÜMLER

1. Usulsüzlük

Vergi Usul Yasasının 351. maddesine göre usulsüzlük, “Vergi Kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir.” Şeklinde açıklanmaktadır.

KONSİNYE SATIŞ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
12
Mayıs
2017

KONSİNYE SATIŞ

Konsinye satışı, malların mülkiyetinin devir edilmeksizin, diğer bir anlamı ile gönderilen malların mülkiyetinin satıcıda kalması kaydıyla, konsinye malı alan durumundaki kimseye verilmesi olarak açıklayabiliriz.

ARALIK 2016 SGK PRİMLERİ GİDER YAZABİLECEK Mİ, YAZILAMAYACAK MI?

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
15
Nisan
2017

ARALIK 2016 SGK PRİMLERİ GİDER YAZABİLECEK Mİ, YAZILAMAYACAK MI?

 

6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28 inci maddesiyle 2016/Aralık, 2017/Ocak ve 2017/Şubat aylarına ilişkin SGK prim ödemelerinin kısmi olarak ertelenmesi uygulaması getirilmiştir.

ÖDENMEMİŞ SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER YAZILAMAYACAĞI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
24
Aralık
2016

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Primlerin Ödenmesi başlıklı 88. maddesine göre

GRUP ŞİRKETLERİNE SUNULAN FİNANSMAN HİZMETİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
24
Aralık
2016


Holding şirketlerin doğmasındaki temel ilkelerden birisi, bunların yavru şirketlere iştirak halinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu iştirakten amaç, kârlılık esasına dayanan bir yatırımda bulunmaktır. 

ASGARİ ÜCRETTE DÜŞÜŞÜN TELAFİSİ İLE İLGİLİ KANUN

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
24
Aralık
2016

ASGARİ ÜCRETTE DÜŞÜŞÜN TELAFİSİ İLE İLGİLİ KANUN

2016 yılında en düşük asgari ücretin net tutarı 1.300,99 TL olarak belirlenmişti. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesinde belirtilen tarife nedeni ile asgari ücretin net tutarında Ekim Kasım ve Aralık 2016 aylarında kayıp oluşmaktadır. Bu kaybın ilave asgari geçim indirimi yoluyla giderilmesi gayesiyle Gelir Vergisi Kanununa geçici 86. Madde eklenmiştir.

1
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı