iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Vergisel Konular

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
04
Ekim
2017

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yerine kabul edilmiştir.

Kanunun gerekçesine göre; 6224 sayılı  Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra doğrudan yatırımlara ilişkin olarak ortaya çıkan kavram ve uygulama farklılıklarını karşılamadaki ve yatırımcıların haklarını uluslar arası standartlarda korumada eksikliği 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun hazırlanması ihtiyacını doğurmuştur.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN E-TEBLİGAT SİSTEMİNDEN YARARLANMALARI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
08
Haziran
2017

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN E-TEBLİGAT SİSTEMİNDEN YARARLANMALARI

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

ASGARİ ÜCRETTE DÜŞÜŞÜN TELAFİSİ İLE İLGİLİ KANUN

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
28
Ekim
2016

ASGARİ ÜCRETTE DÜŞÜŞÜN TELAFİSİ İLE İLGİLİ KANUN

 

2016 yılında en düşük asgari ücretin net tutarı 1.300,99 TL olarak belirlenmişti. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesinde belirtilen tarife nedeni ile asgari ücretin net tutarında Ekim Kasım ve Aralık 2016 aylarında kayıp oluşmaktadır. Bu kaybın ilave asgari geçim indirimi yoluyla giderilmesi gayesiyle Gelir Vergisi Kanununa geçici 86. Madde eklenmiştir. 

CUMHURİYET TARİHİMİZDE ÇIKARTILAN VERGİ AFLARI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
19
Ağustos
2016

CUMHURİYET TARİHİMİZDE ÇIKARTILAN VERGİ AFLARI

6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Bugünkü 19.08.2016 (29806) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

GİDER PUSULASINDA ÜST SINIR

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
12
Temmuz
2016

GİDER PUSULASINDA ÜST SINIR

Gider pusulasından Vergi Usul Yasasının 234. maddesinde konu edilmiştir.

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin;

Vergiden muaf esnafa, yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana, emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası, vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

KDV BORCUNU 6 TAKSİTTE ÖDEME OLANAĞI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
28
Haziran
2016

KDV BORCUNU 6 TAKSİTTE ÖDEME OLANAĞI 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkartılan 20.06.2016 tarih  -010.06.01[6402-112]-E.66270 sayılı ve 2016/2 sayılı Tahsilat iç genelgesindeki  “ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla katma değervergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.” İfadeleriyle KDV borcu olanlara 6 ayı geçmemek kaydıyla azami 6 taksitte ödeme olanağı getirilmektedir.

İSTİHKAKLARDAN MÜKERRER KESİLEN DAMGA VERGİSİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
17
Mayıs
2016

İSTİHKAKLARDAN MÜKERRER KESİLEN DAMGA VERGİSİ 

Kamu kurumları ihtiyaçları olan mal veya hizmetin alımını açtıkları ihaleler ile sağlamaktadırlar.  İhaleyi alan firma Damga Vergisi Kanunu’na göre çeşitli adlar altında damga vergisi ödemekle mükelleftir.

NAKİT SERMAYE ÖDEMELERİNDE FAİZ İNDİRİMİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(TERAZİ HUKUK)
14
Mayıs
2016

NAKİT SERMAYE ÖDEMELERİNDE FAİZ İNDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun  “Diğer İndirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasına 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’un 8. maddesi (ı) bendi eklenmiştir. Bu bent ile Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin sermaye ödemelerine faiz indirimi getirilmiştir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(TERAZİ HUKUK)
14
Mayıs
2016

ELEKTRONİK TEBLİGAT

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖDENMEYEN KÂR PAYLARININ HAZİNEYE İNTİKALİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(TERAZİ HUKUK)
14
Mayıs
2016

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖDENMEYEN KÂR PAYLARININ HAZİNEYE İNTİKALİ 

            Yoğun olarak gündemde bulunan ve uygulamasını devamlı olarak günlük hayatımızda hissettiğimiz yasaların dışında olan ve yürürlükte bulunan birçok yasadan haberdar olmadığımız bir gerçek.

1
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı