iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Vergi Kültürü

VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER - 2

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
26
Mayıs
2015

VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER - 2

 

2. Vergi Usul Kanunundaki Süreler

 

2.1. İşe Başlamada Süre 

Vergi Usul Kanunu’ nun Süre başlıklı 168. Maddesinde İşe başlamada dikkat edilecek süreler ile ilgili hükümler verilmektedir. Buna göre;

VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER - 1

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
19
Mayıs
2015

 

     VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER - 1

 

Vergi Hukukumuzda süreler konusu Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunun yanında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un Tebliğler ve Müddetlerin Hesaplanması başlıklı 8. Maddesinde bulunan “Hilafına hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur”  hükümleri ile de Vergi Usul Kanunu’na atıf yapılmıştır.

VERGİDEN KAÇINMA VE VERGİ KAÇIRMA

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
12
Mayıs
2015

VERGİDEN KAÇINMA VE VERGİ KAÇIRMA 

1.       Vergiden Kaçınma

1.1.    Vergiden Kaçınma Nedir ?

Vergiden kaçınma yaygın olarak kanunlara aykırı davranmadan vergiyi yasal sınırları içinde azaltma eylemi olarak kabul edilmektedir.

KAYIT DIŞI EKONOMİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
07
Nisan
2015

 

KAYIT DIŞI EKONOMİ

Kayıt dışı ekonominin özellikle az gelişmiş ülkelerde olmak üzere gelişmiş ülkelerde de önemli boyutlara ulaştığı bir gerçektir. Ancak az gelişmiş ülkelerde, ülkenin çalışma ekonomisinin, giderek genel ekonominin ve vergi düzeninin tam anlamı ile oturmamış olmasından dolayı bu ülkelerde daha çok kendini göstermektedir.

 

KARA PARA VE AKLAMA

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
31
Mart
2015

 

KARA PARA VE AKLAMA

 

 

 

Kara Para Nedir ?

 

Karapara kelimesinin sözlük anlamı “Yasal işlerden elde edilmemiş ve/veya vergisi ödenmemiş para’dır.” (Kumkale, 2014, 298)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun  Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama başlıklı 282. Maddesinin 1. Fıkrasında .........

VERGİ ADALETİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
17
Mart
2015

                                      

                                                    VERGİ ADALETİ

1982 yılında kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 73. Maddesi vergiödevini açıklamaktadır.

Anayasa’mızın, Vergi Ödevi başlıklı 73. Maddesinin birinci fıkrasında Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ikinci fıkrasında ise, Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.hükümleri bulunmaktadır.

TOPLUMUMUZDA VERGİ KÜLTÜRÜ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM (DÜNYA GAZETESİ)
10
Mart
2015

TOPLUMUMUZDA VERGİ KÜLTÜRÜ

Toplumların ve giderek insanların biri birine benzeyen müşterek davranışlarının arkasında bir gerçek yatmaktadır. O da, bu insanların müşterek bir kültür yapısına sahip olmalarıdır. Aristotales, “insanın ussal bir hayvan olduğunu, toplumsallığa mahkum olduğunu, çünkü insan bireyinin toplumsallık dışında var olmasının olası olmadığını” bildirmiştir........ 

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı