iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Defterler ve Belgeler

BELGESİZ ALIŞVERİŞ YAPMAYI TERK ETMEDİK

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
13
Mayıs
2017

BELGESİZ ALIŞVERİŞ YAPMAYI TERK ETMEDİK

Devlet çok uzun senelerdir belge almadan alışveriş yapılmaması için uyarılarda bulunuyor.

 

Bir zamanlar Ayşegül ve Ali Atik çiftinin oynadığı reklam filmi vardı, “Bir alışveriş, bir fiş” şeklinde insanların fiş alması gerektiğini vurgulardı. 

DEFTER VE BELGELERİN MUHAFAZASINDA ZAMAN AŞIMI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
11
Kasım
2014

 

DEFTER VE BELGELERİN MUHAFAZASINDA ZAMAN AŞIMI

1. TÜRK TİCARET KANUNU’NDAKİ ZAMANAŞIMIHÜKÜMLERİ

Türk Ticaret Kanunu’nun “Belgelerin Saklanması, saklama süresi” başlıklı 82. maddesine göre mükellefler kullandıkları defter ve belgeleri on yıl geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar.

GİDER PUSULASI UYGULAMASI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
16
Eylül
2014

 

GİDER PUSULASI UYGULAMASI

Gider Pusulası Vergi Usul Kanunu’nun 234. maddesinde belirtilmektedir. Buna göre gider pusulası, Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa, yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri belgedir.

DEFTER TASDİKLERİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE İSRAF

Yazar: Erdem GÜNGÖR S. M.Mali Müşavir
18
Aralık
2013

            DEFTER TASDİKLERİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE İSRAF

                6102 sayılı Yeni TTK’nın 64. maddesinin üçüncü fıkrasında “Ticari defterler, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Kapanış onayları, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılır. Şirketlerin kuruluşunda defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. ........

DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASINDA ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ

Yazar: Y.M.M. RÜKNETTİN KUMKALE
16
Kasım
2013

             

               Bu yazıda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve SGK Kanunu çerçevesinde Defter ve Belgelerin saklanma süresi ile ilgili zaman aşımı süreleri incelenmiştir.

TASDİKE TABİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

Yazar: Rüknettin Kumkale - Y.M.M.
21
Mayıs
2012

 

         Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanununda Vergi Usul Kanununda Tasdike Tabi Defterlerin Açılış ve Kapanış Tasdikleri yazırır konusunu teşkil etmektedir.

SİYASİ PARTİLERDE DEFTER VE BELGELER

Yazar: Rüknettin Kumkale - Y.M.M.
18
Mayıs
2012

 

      2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının “Tutulacak Defter ve Kayıtlar” başlıklı 60. maddesi, siyasi partilerin tutmaları gereken defter ve kayıtlar ile ilgili hükümleri açıklamaktadır.

SENDİKALARDA DEFTER VE BELGELER

Yazar: Rüknettin Kumkale - Y.M.M.
17
Mayıs
2012

 

             

2821 sayılı Sendikalar Kanununun tutulacak defter, dosya ve kayıtlar baylıklı 49. Maddesine göre, Sendika ve konfederasyonlar, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak ve fişleri düzenlemek zorundadırlar.

KOOPERATİFLERDE DEFTER VE BELGELER

Yazar: Rüknettin Kumkale - Y.M.M.
16
Mayıs
2012

 

        Yurdumuzda kooperatifler ile ilgili mevzuat 24.04.1969 tarih ve 1163 sayılı “Kooperatifler Yasası” ile düzenlenmiştir.

BELGE

Yazar: Rüknettin Kumkale - Y.M.M.
15
Mayıs
2012

 

            Belge kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb, vesika, doküman” olarak tanımlanmaktadır.

             Vergi yasalarının uygulanması açısından “Belge”, tutulan defter ve kayıtların ispatı, tevsiki, açıklanması için gerekli olan her türlü vesikalardır.

1
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı