iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Defterler ve Belgeler

SİYASİ PARTİLERDE DEFTER VE BELGELER

Yazar: Rüknettin Kumkale - Y.M.M.
18
Mayıs
2012

 

      2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasının “Tutulacak Defter ve Kayıtlar” başlıklı 60. maddesi, siyasi partilerin tutmaları gereken defter ve kayıtlar ile ilgili hükümleri açıklamaktadır.

SENDİKALARDA DEFTER VE BELGELER

Yazar: Rüknettin Kumkale - Y.M.M.
17
Mayıs
2012

 

             

2821 sayılı Sendikalar Kanununun tutulacak defter, dosya ve kayıtlar baylıklı 49. Maddesine göre, Sendika ve konfederasyonlar, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak ve fişleri düzenlemek zorundadırlar.

KOOPERATİFLERDE DEFTER VE BELGELER

Yazar: Rüknettin Kumkale - Y.M.M.
16
Mayıs
2012

 

        Yurdumuzda kooperatifler ile ilgili mevzuat 24.04.1969 tarih ve 1163 sayılı “Kooperatifler Yasası” ile düzenlenmiştir.

BELGE

Yazar: Rüknettin Kumkale - Y.M.M.
15
Mayıs
2012

 

            Belge kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb, vesika, doküman” olarak tanımlanmaktadır.

             Vergi yasalarının uygulanması açısından “Belge”, tutulan defter ve kayıtların ispatı, tevsiki, açıklanması için gerekli olan her türlü vesikalardır.

VAKIFLARDA DEFTER VE BELGELER

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
23
Nisan
2012

27.09.2008 tarih ve 27010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Vakıfların Muhasebesi başlıklı Altıncı bölümde Vakıflar tarafından tutulacak defterlere  açıklık getirilmektedir.

SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
20
Nisan
2012

Serbest meslek erbabının defter tutma zorunluluğu ile ilgili hükümler Vergi Usul Kanunu’nun 210 ila 212. maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Serbest meslek mensupları gelirlerini, Vergi Usul Kanunu’nun 236. maddesinde sözü edilen “Serbest Meslek Makbuzu” düzenleyerek tevsik etmek ve gene Vergi Usul Kanunu’nun 210. maddesinde gösterilen “Serbest Meslek Kazanç Defteri” tutmak zorundadırlar.

İŞLETME DEFTERİNİN KALDIRILMASI DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
04
Nisan
2012

Vergi Usul Yasasının 176. Maddesi tüccarları defter tutma bakımından iki sınıfa ayırmıştır.

a.    1’inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre,

b.    2’nci sınıf tüccarlar İşletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

DERNEKLERDE DEFTER VE BELGELER

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
03
Nisan
2012

Derneklerin tutması gereken defterler yazının konusunu teşkil etmektedir.

DEFTER ve BELGELERİN MUHAFAZASINDA ZAMANAŞIMI

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
02
Nisan
2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunundaki hükümler çerçevesinde Defterler ve Belgelerin muhafazasında zaman aşımı

2
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı