iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Fatura

ŞUBELERDE FATURA KULLANIMI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
01
Kasım
2017

ŞUBELERDE FATURA KULLANIMI

 

Kuruluşların bir ya da birden fazla şubesi bulunabilir. Kaç tane şube olursa olsun, her şube için ayrı fatura bastırılması ve kullanılması mümkün bulunmaktadır.

FATURANIN İLK TÜRK TİCARET KANUNU’NDAN BU YANA TARİHSEL SÜRECİ VE MADDE İLE İLGİLİ BİR ÖNERİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
04
Ekim
2017

FATURANIN İLK TÜRK TİCARET KANUNU’NDAN BU YANA TARİHSEL SÜRECİ VE MADDE İLE İLGİLİ BİR ÖNERİ

 

Paranın insanlık tarihinde rol oynaması ile beraber en çok kullanılan belge özelliğini hiç kaybetmeyen fatura, bir belge düzenine ihtiyaç duyulmasıyla beraber hayatımıza çıkmamak üzere girmiş bir belge.

NAYLON FATURA

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
13
Mayıs
2017

NAYLON FATURA

Türk Dil Kurumu sözlüğünde naylon faturanın kelime anlamı “Giriş faturası olmayan bir mal için alıcıya verilen ve birini harcama yapmış gibi göstermek amacıyla düzenlenen faturanın halk arasındaki adı” olarak açıklanmıştır.

 

Geniş anlamı ile sahte faturadır. Piyasada kullanılan, gerçek alışveriş karşılığı olmayan, vb. gibi hakiki bir işlem sonucunda düzenlenmeyen faturadır. Yasalarımıza göre naylon faturayı alan da veren de suçludur. (Vergi ve Muhasebe Sözlüğü,3. Baskı, Rüknettin Kumkale, Seçkin Yayıncılık, Mart 2014. Ankara)

İADE FATURASI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
12
Mayıs
2017

 İade Faturası

İade faturası, müşteri tarafından alınan bir malın, satıcıya iadesi halinde düzenlenen bir faturadır.

FATURANIN DÜZENLENMESİNDE SORUMLULUK

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM DÜNYA GAZETESİ
07
Şubat
2017

Faturanın düzenlenmesinde yasalar tarafından gösterilen usul ve esaslara uyulmaması vergi suçunu doğurmaktadır.

Bu nedenle faturanın düzenlenmesinde bir sorumlunun bulunması doğaldır.

ÖZEL FATURA

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM DÜNYA GAZETESİ
31
Ocak
2017

 

Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar, 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

FATURAYA İTİRAZ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM DÜNYA GAZETESİ
24
Ocak
2017

FATURAYA İTİRAZ

Türk Ticaret Yasasının 21/2 maddesindeki Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa içeriğini kabul etmiş sayılır. hükmü çerçevesinde bir faturanın içeriğine itiraz etme durumu burada konu edilmektedir.

FATURANIN İBRAZ ZORUNLULUĞU

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM
17
Ocak
2017

FATURANIN İBRAZ ZORUNLULUĞU

Vergi Usul Yasası’nın defter ve vesikaları muhafaza başlıklı 253. maddesine göre, “Vergi Usul Yasası hükümlerine göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle Vergi Usul Yasasının 227. maddesinden sonra başlayan kısımda belirtilen düzenledikleri vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.”

NAYLON FATURA

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
10
Mayıs
2016

NAYLON FATURA

Sahte fatura, halk arasında “Naylon Fatura” olarak adlandırılmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde naylon faturanın kelime anlamı “Giriş faturası olmayan bir mal için alıcıya verilen ve birini harcama yapmış gibi göstermek amacıyla düzenlenen faturanın halk arasındaki adı” olarak açıklanmıştır.

PROFORMA FATURA

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
09
Mayıs
2016

PROFORMA FATURA

Satılacak malın evsafı, fiyatı ve satış şartları hakkında alıcıya bilgi vermek için tanzim edilen bir faturadır.

1
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı