iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
ADİ ORTAKLIK

ADİ ORTAKLIKTA ÇIKMA – ÇIKARILMA

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
04
Ekim
2017

ADİ ORTAKLIKTA ÇIKMA – ÇIKARILMA

           Adi ortaklıkta çıkma ve çıkarılma konusu 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda bulunmamakta idi.

            6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 633 – 636 maddelerinde düzenlenmiştir.

            Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma / a. Genel olarak başlıklı 633 Madde tek fıkradan oluşmakta ve ortaklıktan çıkma ve çıkarılmayı düzenlemektedir.

            Madde tek fıkradan oluşmasına karşın çok fazla açıklama ve hüküm bulunmaktadır.

 

İŞ ORTAKLIĞININ ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETİNİ SEÇMESİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
04
Ekim
2017

İŞ ORTAKLIĞININ ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETİNİ SEÇMESİ

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Verginin Konusu” başlıklı 1. Maddesinin 1/d fıkrasında İş Ortaklıklarının kurumlar vergisine tabi oldukları belirtilmektedir. 

 

Gene aynı Kanunun “Mükellefler” başlıklı 2 maddesinin 7. Fıkrasında ise; 

İŞ ORTAKLIĞININ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİ SEÇMESİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
04
Ekim
2017

İŞ ORTAKLIĞININ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİ SEÇMESİ

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Verginin Konusu” başlıklı 1. Maddesinin 1/d fıkrasında İş Ortaklıklarının kurumlar vergisine tabi oldukları belirtilmektedir.

 

Gene aynı Kanunun “Mükellefler” başlıklı 2 maddesinin 7. Fıkrasında ise; 

KONSORSİYUM NEDİR ?

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
04
Mayıs
2016

KONSORSİYUM NEDİR ? 

            Konsorsiyum, tek bir kuruluşun üstlenemeyeceği bir işi, ortaklarının olanaklarını birleştirmeleri sonucunda söz konusu işin gerektirdiği kapasiteye ulaşılabilmesi gayesi ile yapılan bir ortaklıktır.

İŞ ORTAKLIĞI NEDİR ?

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
04
Mayıs
2016

İŞ ORTAKLIĞI NEDİR ?

İş ortaklığı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesine tarif edilmiştir.

Buna göre; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde sözü edilen (sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi iktisadî işletmelerin) kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır.

ÂDİ ORTAKLIKTA GİZLİ ORTAK

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
03
Mayıs
2016

                             ÂDİ ORTAKLIKTA GİZLİ ORTAK

Ortaklık hukukunda âdi ortaklıkların bir alt türü veya görünümü olarak ortaya çıkan gizli ortaklıklar, en az iki kişinin aralarında yaptıkları ortaklık sözleşmesi uyarınca, beraberce yürüyecekleri ortak bir faaliyet neticesinde elde edecekleri kârı veya uğrayacakları zararı paylaşma hususunda anlaşmalarıyla kurulurlar. 

ADİ ORTAKLIĞIN TEMSİLİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M. (DÜNYA GAZETESİ
03
Mayıs
2016

ADİ ORTAKLIĞIN TEMSİLİ

Adi ortaklıktan Türk Ticaret Kanunu’nda söz edilmemektedir. Bunların Tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Tüzel kişiliğinin olmamasından dolayı üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde bağımsız olarak hareket edemezler. Örneğin ortaklık adına açılacak davaların ortaklık adına değil ortakların tamamı tarafından açılmalıdır.

ÂDİ ORTAKLIĞIN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM (DÜNYA GAZETESİ)
05
Mayıs
2015

ÂDİ ORTAKLIĞIN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ

Çok uzun zamandır yürürlükte bulunmasına karşın âdi ortaklıkların ticaret siciline tescilleri pek uygulama alanı bulmamıştır.

 

Bilindiği gibi âdi ortaklıkların tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 01.04.2009 tarih ve 27187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İç Ticaret 2009/2” sayılı “Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği bulunmayan bir ortaklık yapısı ile işlettikleri ticari işletmelerin ticaret siciline tescili hakkında tebliğ”  ile bu konuya açıklık getirilmiştir. 

TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN ORTAKLIKLARIN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE - YMM - DÜNYA GAZETESİ
06
Ocak
2015

TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN ORTAKLIKLARIN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ

2009 yılından bu yana yürürlükte bulunmasına karşın tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıkların ticaret siciline tescil olmaları hususu ticari hayatımızda pek uygulaması bulunmamaktadır.

ADİ ORTAKLIĞIN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE - Y.M.M.
04
Nisan
2014

             ADİ ORTAKLIĞIN SERMAYE ŞİRKETİNE DÖNÜŞMESİ

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 194. Maddesi ile bir ticari işletmenin ticaret şirketine dönüşmesine olanak tanınmıştır.

Konu ile Türk Ticaret Kanunu’nun 194. Maddesindeki hükümler şu şekilde dir.

 

  

 

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı