iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Bilirkişilik

MEVZUATIMIZDA BİLİRKİŞİLİK 2

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
04
Ekim
2017

MEVZUATIMIZDA BİLİRKİŞİLİK  2

Bilirkişilikte temel ve etik ilkeler

A.      Bilirkişilikte Temel İlkeler,

Temel ilkeler kanunun 3. Maddesinde yer almaktadır,

1.       Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirir.

        Bu ilke ile, Bilirkişinin görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde hiçbir etki altında kalmadan, bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirmesi gereği vurgulanmaktadır. Bilirkişinin, hukukun temel ilkelerinden biri olan dürüstlük kuralına................. 

MEVZUATIMIZDA BİLİRKİŞİLİK 1

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
04
Ekim
2017

MEVZUATIMIZDA BİLİRKİŞİLİK  1

Bilirkişilik müstakil bir Kanun olarak 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir.

 

Bundan sonra 03.08.2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazetede Bilirkişilik Yönetmeliği yayımlanmıştır. 

BİLİRKİŞİLİKTE TEMEL VE ETİK İLKELER

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM)
04
Ekim
2017

BİLİRKİŞİLİKTE TEMEL VE ETİK İLKELER

            Adlî ve İdarî yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetlerini kapsayan Bilirkişilik Yönetmeliği 03.08.2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

            Bilirkişilik Yönetmeliğinin amacı; bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, sicil ve listeye kaydı, görevlendirilmesi, uymaları gereken temel ve etik ilkeler, çalışma esasları, denetimi, sicil ve listeden çıkarılması ile Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve bilirkişilik bölge kurullarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

BİLİRKİŞİLİĞİN KURUMSALLAŞMASI GEREKİYOR

Yazar: Y.M.M. RÜKNETTİN KUMKALE
14
Aralık
2013

Bilirkişilik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 62 ilâ 73. Maddelerinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 266 ilâ 287 maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Bilirkişiyi; “ Çözümü uzmanlık özel ve teknik bilgiye gerektiren konularda görüşüne başvurulan uzman kişi” olarak belirtebiliriz.

BİLİRKİŞİYE ÖDENEN FAHİŞ ÜCRET KONUSUNA İLİŞKİN BİR SORU VE CEVAP

Yazar: Ender Dedeağaç - Avukat
23
Mayıs
2012

Bir meslektaşımdan gelen soruyu ve bizim tarafımızdan oluşturulan cevabı bilgilerinize sunmaktayız.
Soru
Açmış olduğum bir tespit dosyasında mahkeme 3 adet bilirkişi atadı. bilirkişi masrafı olarak da 1.200TL gibi yüksek bir miktar yatırdık.........

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANDI

Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
09
Nisan
2012

08.04.2012 Tarih ve 26258 sayılı Resmi Gazetede Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı